Jämna av mark med dressraka – plan gräsmatta

Jämna av mark med dressraka - plan gräsmatta

Jämna av marken med en dressraka för en plan gräsmatta. Du jämnar ut gräsmattan med dressjord och trädgårdsredskapet dressrakan som en utmärkt markavjämnare.

Här i artikeln berättar vi hur du jämnar ut marken för att skapa din egen släta golfgreen. Med dressrakan skapar du ett slätt underlag så att robotgräsklipparen inte guppar fram över gräsmattan. Istället glider den fram över den jämna gräsmattan som en båt på spegelblankt vatten.

Jämna av marken med en dressraka

Innehållsförteckning

Jämna av mark med sandrik dressjord

Du som många andra frustreras säkert över att gräsmattan aldrig blir jämn. Följden blir att vi får fortsätta med det om vi inte använder rätta produkter och verktyg för att jämna av marken med. Tänk på att du får upprepa arbetet årligen och det beror på marksättningar efter vintern, aktiviteter i jorden och ovan jord.

Tidigare har jag tokdressat min gräsmatta 3-4 ggr årligen i strävan efter att få en absolut jämn gräsmatta. Men önskat resultat uteblev och istället har robotgräsklipparen fortsatt tagit sig fram som på en dåligt underhållen och gropig skogsväg. 

Efter att ha tagit mig igenom de flesta blandningar av toppdress som finns på marknaden kom jag slutligen fram till att det var en annan blandning som jag behövde för att få önskat resultat, dvs en plan markyta.

Med rätt blandning på dressjorden och ett proffsigt trädgårdsverktyg blir resultatet något helt annat.

Plana ut marken med toppdress i säck

Dressjord i säck består till stor del av torv. Den har så hög inblandning av torv som 40%. Därför lämpar sig dessa toppdressjordar mer till att gödsla gräsmattan med eller lätta upp strukturen på kompakta lerjordar än att den användas till att jämna av gräsmattan med.

Ligger det någon sanning i det jag påstår? Låt oss räkna på saken! En säck 40 liter dressjord från Plantagen väger 17 kg. 1 m3=25 säckar dressjord (1,000/40=25). Vikten per m3 blir 425 kg (25×17=425). Läs vidare om K-dress.

Är du ute efter att jämna av marken för att få en jämn gräsmatta så kan du utesluta dressjord i säck.

Jämnar du ut gräsmattan med billig dressjord går det åt mer
En säck toppdress väger 17 kg

Jämna ut marken bättre med K-dress

Om du är ute efter att få en jämn gräsmatta ska du lägga ut mineralberikad K-dress. Det är en dressjord som du enkelt fyller ut alla ojämnheter med. Det beror på att det är en sandrik jord med låg mullhalt och som passar utmärkt till renovering av gräsmattor.

Kompakta lerjordar kan du få mer luftig med K-dress. Först hålpipsluftar man jorden för att på så sätt skapa hål i marken. Efter luftningen fyller du piphålen med K-dressen. Det resulterar till att jorden blir porösare och luftigare vilket också är bra för dräneringen av vatten. Hålen gör också att vatten, luft och näring tränger lättare ned till gräsrötterna.

K-dressen väger mer

Som du kan läsa i innehållsförteckningen här intill väger K-dressen från Hasselfors Garden ca 1,100 kg per m3, vilket är 2,6 ggr mer än den toppdress du köper i säck. Det beror på den låga mullhalten och för att jorden innehåller en stor del sand.

Innehåll K-dress

Varutyp: Mineralbaserad jordblandning Siktning: 20 mm/fin Mullhalt: 5-10 vikt % Lerhalt: 5 % pH: 5,5-7,5 Ledningstal: 2-4* Volymvikt: ca 1100 kg/m3
Sandrik dressjord Hasselfors K-dress
K-dress från Hasselfors Garden, vikt 1,100 kg/m3

*)”Ledningstal (Lt) anger jordens elektriska ledningsförmåga, och är ett mått på hur mycket upplösta salter markvätskan innehåller men det säger inget om vilka ämnen som ligger bakom värdet. Ledningstalet ger ett grovt mått på näringsinnehållet och bör ligga mellan 1,5-5. Ett lågt ledningstal tyder på näringsbrist och ett högt på att jorden har gödslats för kraftigt.” Källa: Hasselfors Garden

Förberedelse innan toppdressningen

Klipp gräset kort innan du påbörjar arbetet med att jämna av marken. Slutesultatet blir bättre eftersom det är enklare att få marken jämn när gräset är kort. Vi rekommenderar lägsta klipphöjden på gräsklipparen. Har du en robotgräsklippare så ställ ned klipphöjden en vecka innan du kör igång med markavjämningen.

Klipp gräset kort innan marken planas ut

Stödsådd innan markavjämningen

Stödsådden gör du innan dressjorden läggs ut. Det gör att grodden kommer igång bättre. Det förutsätter att jordlagret är inte djupare än ett par centimeter.

Använd rent gräsfrö som är fri från ogräsfrön vilket många billigare fröblandningar har.

Vi använder Gräsfrö Bar Intensive RPR rajgräs. Det är en fröblandning av rajgräs som växer med utlöpare. Det resulterar till en tålig, tät och slitstark gräsmatta. 

Tätheten gör att ogräset trängs undan och slutligen kommer gräset att dominera. Således behöver du inte ta bort ogräset lika ofta.

Stödsådd innan gräsmattan och marken jämnas av
Gräsfrön coatade med näring.

Ut med dressjorden över gräsytan

K-dressen levereras antingen i storsäck eller i lösvikt. Ett ton dressjord räcker till ca 80-100 m2 gräsyta och ger ett jordlager som är ca 1 cm tjock. Beställ några extra ton K-dress om terrängen är gropig för att fylla ut djupare svackor och hål om så behövs.

Köra ut den sandrika dressjorden

Till en normalstor villatomt på 500 m2 blir det ca 6 ton dressjord som ska fördelas ut på trädgårdens alla gräsytor. Det gör att det blir ett 100-tals lass som ska fördelas ut med skottkärran.

Köra ut K-dressjord för att jämna ut gräsmattan

När vi renoverar gräsmattor för våra kunders räkning så använder vi eldrivna skottkärror med 170 liters lastkapacitet. Vi kan lasta 120 kg åt gången utan större ansträngning vilket leder till färre antal lass.

Lägg ut små högar av dressjorden

Lägg ut mindre jordhögar eller en sträng med dressjord över gräsmattan så att det blir enklare att raka ut jorden.

Använd K-dress för att plana ut gräsmattan

Fördela ut dressjorden med asfaltsraka

Du kan använda en asfaltsraka som markavjämnare men för att få bättre resultat är en dressraka att föredra. Vi använder asfaltsrakan för att grovt fördela ut dressjorden över gräsmattan.

Fördela K-dress och jämna av marken med en asfaltsraka

Jämna av marken med dressraka

När dressjorden ligger någorlunda jämnt över markytan så blir det lättare att jämna av markytan med dressrakan. Arbeta in dressjorden genom att föra dressrakan fram och tillbaka över gräsmattan. Det resulterar till att alla ojämnheter försvinner och marken blir slutligen plan som den önskade golfgreenen.

Som ett sista arbetsmoment med dressrakan kan du dra dressrakan över gräsmattan som en släpvagn efter dig för att på så sätt få en helt plan gräsmatta.

Sista sådden med gräsfrön

Stödså ytterligare en vända innan gallervältningen på de ställen där jordlagret har blivit djupare.

Stödsådd av en plan gräsmatta

Plana ut marken och dressjorden med gallervält

Som sista arbetsmoment går du över gräsmattan flera gånger med en gallervält för att dels jämna av marken ytterligare och för att packa ihop eventuellt porösa jordlager. Gallervältningen gör att gräsfröna kommer i bättre kontakt med dressjorden vilket resulterar till en bättre grodd.

Sammanfattning - jämnare gräsmatta

För att få en plan och fin gräsmatta behöver du bra trädgårdsredskap och produkter. Det innebär att kvalitet lönar sig i längden i både arbetsinsats och kapital. Därför ska du satsa på bra jord som K-dress och i en dressraka. Om du är intresserad av K-dress skicka ett mail till info@gentastradgardsmart.se med dina kontaktuppgifter så får du en offert.

Glöm inte att vattna ofta i 2-4 veckor efter stödsådden. Helst ska du vattna minst 4 gånger dagligen i korta tidscykler på 10 minuter. Det gör du för att hålla jordytan fuktig för att grodden ska komma igång. Mycket vatten dränerar marken på näring så gödsla gräsmattan när du är klar med bevattningen. 

Fortsätt och om varför du ska gödsla gräsmattan och varför du ska kalka din gräsmatta. Du kan även anlita oss för gräsmattegödsling med Energy Boost till gräsmattan.

Vi gör det tunga arbetet åt dig

Att renovera en normalstor gräsmatta tar ca 3-4 dagar om du gör arbetet själv och följer vår arbetsmetod för renovering av redan etablerade gräsmattor. Du kan också låta oss göra det tunga arbetet åt dig.

Före efter gräsmatterenovering där vi har jämnat av marken

2 svar på ”Jämna av mark med dressraka – plan gräsmatta”

Lämna en kommentar