Gräsmatterenovering

Gentas TrädgårdSmart är Sveriges ledande entreprenör inom renovering av gräsmattor. Årligen hjälper vi våra kunder att omvandla sin trötta och slitna gräsmatta till en inbjudande paradgräsmatta med vår väl utarbetade metod.

Du kan själv välja att kopiera vår arbetsmetod alternativt anlita oss för arbetet. Läs mer om vår arbetsmetod för en lyckad gräsmatterenovering på vår hemsida.

Nyckeln till vår framgång har varit ett nära samarbete med våra leverantörer, engagerade och väl engagerade medarbetare. Det gör att vi skapar en bra start till en gräsmatta våra kunder kan vara stolta över.

En av framgångsfaktorerna i vår tjänst gräsmatterenovering är att vi ständigt utvecklar vår arbetsmetod ett steg vidare. Kunskaper som vi delar med oss till våra kunder.